Pravila O Privatnosti

Pravila o privatnosti

Ova Pravila o privatnosti utvrđuju kako www.haber37.net haber37 prikuplja, pohranjuje, koristi i štiti podatke koje pružate kada koristite ovu web stranicu. Svaki put kad

Pravila o privatnosti

Ova Pravila o privatnosti utvrđuju kako www.ciuciu.ch ciuciu prikuplja, pohranjuje, koristi i štiti podatke koje pružate kada koristite ovu web stranicu. Svaki put kad